Ako opraviť slabý príjem Wi-Fi alebo slabý signál Wi-Fi na zariadení Apple iPhone XR

Keď váš iPhone dosahuje slabý príjem Wi-Fi alebo slabý signál Wi-Fi, je to pravdepodobne kvôli vzdialenosti medzi vaším prístrojom a bezdrôtovým smerovačom. Možno budete musieť zvážiť priblíženie sa k zdroju vášho pripojenia Wi-Fi a skontrolovať, či je intenzita signálu lepšia.

Okrem vzdialenosti musia byť vylúčené aj bariéry Wi-Fi alebo rušenie, ako aj faktory súvisiace so softvérom alebo dokonca poškodenie hardvéru. Ak chcete získať nejaké informácie o tom, čo robiť, kedykoľvek sa stretnete s týmto problémom v novom iPhone XR, zoradil som odporúčané riešenia a riešenia potenciálu, ktoré môžete vyskúšať. Prečítajte si viac informácií a neváhajte a používajte to, ak je to potrebné.

Ale skôr ako čokoľvek iné, ak máte iný problém s telefónom, prejdite na našu stránku na riešenie problémov, pretože sme už riešili stovky problémov, ktoré vlastníci uviedli. Kurz je, že už existujú riešenia na našej webovej stránke alebo aspoň existujú podobné problémy, ktoré sme už stanovili. Skúste nájsť tie, ktoré sú podobné alebo súvisia s vaším problémom. Ak však potrebujete ďalšiu pomoc, neváhajte nás kontaktovať vyplnením dotazníka o otázkach iPhone.

Prvé riešenie: Napájanie bezdrôtového smerovača / modemu.

Rovnako ako inteligentné telefóny, sieťové zariadenia, ako sú bezdrôtové smerovače a modemy, taktiež dávajú náhodné chyby firmvéru a systémové havárie. Keď k tomu dôjde, môžu sa na všetkých pripojených zariadeniach vyskytnúť rôzne príznaky, napríklad pomalý internet, prerušované pripojenie (kvapky Wi-Fi) a najhoršie žiadne internetové pripojenie, ktoré by bolo možné pomenovať. Ak chcete tento problém vyriešiť, odporúča sa napájanie cez bezdrôtový smerovač / modem. Napájanie znamená vypnutie sieťového zariadenia najmenej 30 sekúnd a potom opätovné zapnutie. Je to ekvivalent počítača reštart a soft reset na iPhone. Môže to pomôcť pri odstraňovaní menších chýb firmvéru, ktoré mohli spôsobiť, že sa router alebo modem náhle dostali do kontaktu s mobilným telefónom. Ak ste to ešte neurobili, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Vyhľadajte prepínač napájania alebo tlačidlo bezdrôtového smerovača / modemu, potom ho prepnite alebo stlačte na vypnutie zariadenia.
 2. Aj keď je vypnutý, odpojte sieťový adaptér od zdroja napájania asi 30 sekúnd až 1 minútu.
 3. Po uplynutí nastaveného času pripojte ho späť do napájania a stlačte tlačidlo napájania / vypínač, aby ste ho zapli.
 4. Počkajte, kým sa všetky indikátory svetla, najmä ukazovateľ signálu Wi-Fi stanú stabilnými.

Umožnite telefónu obnoviť spojenie a znova sa pripojiť k sieti Wi-Fi. Potom skontrolujte, či problém prestal.

Ak nemôžete pristupovať k bezdrôtovému smerovaču alebo modemu, zvážte to len medzi poslednými možnosťami a pokúste sa vyskúšať, či problém pretrváva.

Druhé riešenie: Reštartujte iPhone XR.

Ak váš iPhone zvyčajne získava silný signál Wi-Fi, ale zrazu sa dostane chudobný alebo slabý, mohlo by to byť spôsobené niektorými náhodnými problémami, ktoré ovplyvňujú Wi-Fi alebo signálny systém telefónu. Ak to chcete vyriešiť, môžete vykonať jemný reset alebo reštartovanie zariadenia iPhone XR. Tu je postup:

 1. Stlačte a podržte tlačidlo Side / Power a súčasne tlačidlá hlasitosti súčasne na niekoľko sekúnd.
 2. Uvoľnite tlačidlá, keď sa objaví príkaz Slide to Power Off .
 3. Presuňte posúvač napájania doprava.
 4. Po 30 sekundách stlačte a podržte tlačidlo napájania / bočného napájania, kým sa telefón nezapne.

Počkajte, kým sa telefón nezapne a znovu sa pripoja k sieti Wi-Fi. Potom skontrolujte, či je intenzita signálu lepšia alebo silnejšia.

Tretie riešenie: Zapnutie a vypnutie režimu lietadla.

Môžete sa uchýliť k vykonaniu trikového režimu v lietadle, aby ste vyčistili náhodné problémy týkajúce sa bezdrôtových rádií v telefóne. Je to tiež alternatívny spôsob, ako v telefóne reštartovať alebo obnoviť sieťové pripojenia Wi-Fi. Tu je postup, ako sa to deje:

 1. Klepnutím otvoríte nastavenia na obrazovke Domov.
 2. Zvoľte Režim v lietadle .
 3. Prepnite prepínač režimu letúna a zapnite funkciu. Bezdrôtové funkcie vrátane Wi-Fi a Bluetooth sa automaticky vypnú.
 4. Ak je režim letúna zapnutý, vypnite zariadenie iPhone XR a znova ho zapnite.
 5. Počkajte, kým váš iPhone dokončíte zavádzanie, a potom sa vráťte späť do ponuky Nastavenia-> Režim lietadla .
 6. Opätovným prepnutím prepínača režimu letúna vypnite funkciu.

Prejdite k nastaveniam iPhone, aby ste sa uistili, že Wi-Fi je zapnutá, a potom počkajte, kým sa znovu pripoja k sieti Wi-Fi. Skontrolujte silu signálu, aby ste zistili, či problém prestal.

Štvrté riešenie: Zabudnite na sieť Wi-Fi a znovu sa pripojte.

Niekedy sa telefón môže mylne pripojiť k otvorenej sieti Wi-Fi v dosahu, ako sú nezabezpečené siete Wi-Fi od vašich susedov. Ak sa tak stane, zdá sa, že vaše zariadenie je pripojené k sieti Wi-Fi, ale intenzita signálu, ktorú získava, je pravdepodobne veľmi slabá alebo slabá vzhľadom na vzdialenosť od zdroja Wi-Fi. Ak chcete zabezpečiť, aby to nie je to, čo spôsobuje problémy, zabudnite všetky uložené siete Wi-Fi z vášho iPhone pomocou týchto krokov:

 1. Prejdite na domovskú obrazovku a potom klepnite na položku Nastavenia.
 2. Vyberte možnosť Wi-Fi.
 3. Prejdite do zoznamu sietí Wi-Fi a klepnite na ikonu informácií "i" vedľa siete Wi-Fi, ktorú chcete zabudnúť.
 4. Ak sa zobrazí výzva, klepnite na možnosť Zapnúť túto sieť.
 5. Potom kliknite na položku Zapamätať a potvrďte akciu. Vybraná sieť Wi-Fi sa potom vymaže.
 6. Rovnakým postupom odstráňte všetky ostatné uložené siete Wi-Fi z telefónu, aby ste sa uistili, že žiadny z nich nespôsobuje konflikt ani nezasahuje do siete Wi-Fi, ktorú používate.

Reštartujte alebo obnovte softvér iPhone XR po odstránení sietí Wi-Fi a znova sa pripojte k sieti Wi-Fi pomocou týchto krokov:

 1. Prejdite do ponuky Nastavenia-> Wi-Fi .
 2. Prepnite prepínač, aby ste v prípade potreby povolili Wi-Fi.
 3. Potom počkajte, kým sa sieť Wi-Fi zobrazí na obrazovke.
 4. Vyberte preferovanú sieť Wi-Fi, ku ktorej sa chcete pripojiť.
 5. Po zobrazení výzvy zadajte heslo Wi-Fi.
 6. Potom klepnite na možnosť Pripojiť alebo Pripojiť .

Zistite, či problém potom vyrieši.

Piate riešenie: Obnovte nastavenia siete na zariadení iPhone XR.

Vykonanie nastavenia sieťových nastavení je zvyčajne potrebné na riešenie rôznych typov sieťových problémov, ktoré nemohli byť odstránené predchádzajúcimi riešeniami. Týmto spôsobom vymažete súčasné sieťové nastavenia, vrátane sietí Wi-Fi, pripojenia Bluetooth, APN a ďalšie nastavenia servera v zariadení a potom obnovíte predvolené hodnoty siete. Akékoľvek chyby spôsobené neplatnými konfiguráciami by sa preto mali odstrániť a príslušné príznaky sa stratia. Tu je postup, ako sa to deje:

 1. Na obrazovke Domov klepnite na Nastavenia .
 2. Vyberte položku Všeobecné .
 3. Prejdite nadol a klepnite na Obnoviť .
 4. Vyberte možnosť Obnoviť nastavenia siete.
 5. Keď sa zobrazí výzva na zadanie prístupového kódu zariadenia, tak urobte a potom klepnutím na možnosť potvrďte obnovenie.

Váš iPhone potom začne obnovovať nastavenia siete a potom obnoví predvolené možnosti. Keď je reset úplný, zariadenie sa automaticky reštartuje a zmeny sa aplikuje. Akonáhle sa spustí, prejdite na svoje nastavenia Wi-Fi, aby ste opätovne povolili Wi-Fi a potom sa znova pripojili k sieti Wi-Fi.

Ďalšie možnosti

 • Aktualizujte systém iOS na najnovšiu verziu . Inštalácia najnovšej aktualizácie softvéru, ktorá je k dispozícii pre váš iPhone XR, môže tiež pomôcť vyriešiť problémy so signálom Wi-Fi, ktoré sú pripisované náhodným chybám a systémovým chybám. Keďže však vaše zariadenie má problémy s pripojením Wi-Fi, pravdepodobne nebudete môcť zobraziť a prevziať aktualizácie cez internet. Ako alternatívne riešenie môžete použiť službu iTunes na manuálne skontrolovanie aktualizácie pre systém iOS na prevzatie a inštaláciu. To tiež označuje potrebu zabezpečiť počítač s nainštalovaným najnovším softvérom iTunes.
 • Obnovte a obnovte iOS v službe iTunes . Obnovenie z výroby alebo hlavný reset môžete tiež zvážiť medzi možnosťami, ktoré môžete vyskúšať, kedykoľvek budete potrebovať ďalšie riešenie problémov so zariadením. Pomôže to odstrániť hlavné chyby systému, ktoré mohli spôsobiť problémy s bezdrôtovými funkciami telefónu. To znamená, že môžete resetovať a obnoviť svoj iPhone XR prostredníctvom iTunes vymazať všetok jeho obsah a obnoviť továrenské predvolené hodnoty. Po reštarte aplikácie iTunes nainštaluje na vašom zariadení najnovšiu verziu systému iOS.
 • Skontrolujte výpadky siete. Ak váš prístroj iPhone XR stále dosahuje slabý príjem Wi-Fi alebo slabý signál po uplatnení všetkých predchádzajúcich riešení, je väčšia pravdepodobnosť, že problém nie je na vašom konci. Môže to byť dočasná výpadka siete, ktorá spôsobuje problémy s Wi-Fi službami na vašom mieste. Ak chcete skontrolovať a potvrdiť, poskytnite svojmu poskytovateľovi sieťových služieb hovor a požiadajte ich, aby skontrolovali svoj systém v prípade nevydaných alebo neplánovaných výpadkov. Môžete tiež požiadať svojho poskytovateľa internetových služieb o opravu alebo obnovenie vášho bezdrôtového smerovača od ich konca. Týmto spôsobom pomôžete obnoviť internetové pripojenie doma.